Gobusters | Confira o elenco de 'Dobutsu Sentai Gobusters'

A edição de Abril deste ano da Hyper Hooby Magazine revela o elenco de "Gobusters V-Cinema", "Tokumei Sentai Go-Busters VS Dobutsu Sentai Go-Busters". Confira o cast especial para esse programa.


Hiromu Sakurada / Red Cheetah - Katsuhiro Suzuki
Ryuji Iwasaki / Blue Gorilla - Ryoma Baba
Yoko Usami / Yellow Rabbit - Arisa Komiya
Masato Jin / Gold Beetle - Hiroya Matsumoto
Takeshi Kuroki / Black Puma - Hideo Sakaki
Rika Sakurada / Pink Cat - Risa Yoshiki
Atsushi Domyoji / Green Hippopotamus - Tatsuhisa Suzuki
Kami-sama (God) - Syo Jinnai
Kikai Empress Trange Star - Ayame Mizaki


O especial que irá durar 45 minutos, contém: Cenas de bastidores, vídeos com fãs, PR imagens, etc. Será lançado no dia 21 de Junho por 6300 ienes. O site oficial sugeriu também o retorno de Pink Buster.

My Instagram